תיקים בטיפולנו

למשרדנו ניסיון רב בניהול מוצלח של תביעות ייצוגיות ונגזרות מורכבות בכל תחומי המשפט, בעיקר בתחום החברות וניירות הערך, הביטוח, הבנקאות, הצרכנות והתקשורת.

משרדנו אחראי לתקדימים בולטים בתחום התביעות הייצוגיות והתביעות הנגזרות, להישגים צרכנים מן המעלה הראשונה ולהסדרי פשרה מורכבים ורחבי היקף במסגרתם הושבו סכומי עתק לבעלי מניות מן הציבור ולצרכנים.

קראו עוד

ת"צ 11264-07-19 דביר ואח' נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 14.1.2024)

תביעה ייצוגית שעניינה בחיוב לקוחותיהן של חברות הסלולר סלקום, פרטנר והוט עבור שירות תא קולי, לראשונה החל משנת 2019, כאשר השירות ניתן קודם לכן בחינם. בתביעה נטען, בין היתר, כי גביית התשלום לראשונה בוצעה ללא סמכות והרשאה, ובלי לקבל את הסכמת הלקוחות ותוך הפרת תנאי הרישיון.

ההליך כנגד סלקום ופרטנר הסתיים בהליך פשרה בו הושבו על ידן כ- 13.5 מיליון ש"ח ללקוחותיהן, בעוד שההליך כנגד הוט ממשיך להתנהל.

פסק דין >

ת"צ 73252-01-18 טמיר נ' סלקום ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 30.5.2023)

תביעה ייצוגית שעניינה בטענה שסלקום מעלה את מחיר השירותים הניתנים ללקוחותיה, מנויי תכנית "סלקום טריפל", בתום תקופת הטבה בה שילמו מחיר מוזל, מבלי להודיע להם על כך מראש במועדים ובדרכי ההודעה הקבועים בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. התביעה מתייחסת לשני תשלומים מכוח תוכנית "סלקום טריפל". הראשון - העלאת מחיר בגין החבילה הבסיסית בסך 20 ש"ח לחודש. השני - העלאת מחיר בגין השכרת ממיר (מעבר לממיר הראשון) בסך 29 ש"ח לחודש. ביום 21.4.2020 אישור בית המשפט המחוזי בירושלים את התביעה בכל המתייחס לגביית התשלום בגין השכרת ממירים נוספים, ועתה מצוי התיק בשלב ניהול התביעה הייצוגית. ביום 30.5.2023 התקבל ערעור שהגיש משרדנו בבית המשפט העליון, אשר התיר לנהל תובענה ייצוגית גם בגין העלאת המחיר הנוגעת לחבילה הבסיסית. פסק הדין מהווה בשורה חשובה עבור הצרכנים במדינת ישראל ונותן תוקף להוראות חוק הגנת הצרכן בנושא.

פסק דין >

ת"צ (כלכלית) 34975-11-14 צמחוני נ' בנק ירושלים בע"מ (פורסם בנבו, 8.1.2017)
תביעה ייצוגית שעניינה ניהול תיקי השקעות בניגוד לדין ותוך הימצאות בניגוד עניינים, של לקוחות בית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ, מקבוצת אי די בי, אשר מוזג לתוך בנק ירושלים. בינואר 2017 אושרה בקשת האישור על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, כאשר נקבע כי ביצוע עסקאות בניירות ערך של חברות מקבוצת אי די בי לתיקים המנוהלים ללא הסכמה מפורשת של הלקוחות עובר לביצועה של כל עסקה מהווה הפרה של סעיף 15 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות. בראשית שנת 2023 ולאחר שהתביעה הייצוגית נוהלה כמעט עד תומה, הגישו הצדדים הסדר פשרה במסגרתו התחייבה הנתבעת לפצות את חברי הקבוצה בסך כולל של 26 מיליון ₪. ביום 22.5.2022 ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה.

פסק דין >

ת"צ 7078-02-17 חכמי נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 25.6.2021)

תובענה ייצוגית שבבסיסה ניצבת הטענה כי בזק חייבה את לקוחותיה בגין שירות "אנטי וירוס" מבלי שאלה צרכו בפועל את השירות. בתובענה נטען כי בזק הפרה, בין היתר, את חובות הגילוי וחובת תום הלב בקיום החוזה, כאשר לא גילתה ללקוחותיה שתוכנת האנטי וירוס טעונה התקנה עצמאית של הלקוח וכי בזק מתחילה לחייב בגין שירות זה אף אם התוכנה אינה מותקנת, וכאשר גבתה תשלום בגין השירות על אף שהלקוחות לא נהנו ממנו בפועל.

התובענה הסתיימה בהסכם פשרה רחב היקף, במסגרתו פיצתה בזק את חברי הקבוצה בסך של כ- 25 מיליון ₪ וכן העניקה הטבות המוערכות בכ- 6 מיליון ₪ לפחות. הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 26.5.2021.

 

פסק דין >

ת"צ 48890-10-17 גנסין ואח' נגד HP Inc (פורסם בנבו, 9.2.2022)

בתובענה הייצוגית נטען, בין היתר, כי החל מיום 13.9.2016 דגמים שונים של מדפסות דיו אשר מיוצרות על ידי HP ומיובאות לישראל חסמו את השימוש במחסניות דיו שאינן מתוצרת המשיבה באמצעות מערכת אבטחה המוטמעת בהן, המכונה אבטחה דינאמית, וכי הדבר נעשה שלא כדין ובניגוד למצגים שונים שהוצגו מצד המשיבה.

לאחר הליך גישור הצדדים כרתו הסדר פשרה, במסגרתו התחייבה HP, בין היתר, ליידע בעברית על גבי אריזות המדפסות ובאופנים נוספים, אודות אמצעי האבטחה המותקנים במדפסות שנועדו לחסום מחסניות המשתמשות בשבב או במעגל אבטחה שאינו מיוצר על ידי HP.  בנוסף, HP התחייבה לפצות את הצרכנים בפיצוי כספי בגובה של 6 מיליון ש"ח.

הסדר הפשרה אישר בפסק דין ביום 9.2.2022.

פסק דין >

ת"צ 24167-07-14 איגוד העמותות לזקן בישראל ואח' נגד מנורה מבטחים ואח' (פורסם בנבו, 18.3.2022)

תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי שתי עמותות הפועלות לרווחת הפנסיונרים ואוכלוסיית הקשישים בישראל כנגד 5 קרנות הפנסיה החדשות והמקיפות הגדולות בישראל (מנורה, מגדל, כלל, הראל והפניקס). בתביעה הייצוגית נטען כי קרנות הפנסיה מעלות את דמי הניהול לכל הפנסיונרים למקסימום האפשרי, לאחר שהם יוצאים לפנסיה והופכים ללקוחות שבויים ללא אפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני (פנסיית זקנה), ובכך מנצלות את מצוקתם וחולשתם. בתביעה נטען כי קרנות הפנסיה אף אינן מיידעות את החוסכים בכל שלב שהוא כי בעת שיהפכו לפנסיונרים, ויהפכו ללקוחות שבויים, הן יעלו את דמי ניהול למקסימום האפשרי, וכי התנהלות הקרנות מהווה, בין היתר, חוסר תום לב בקיום חוזה, הפרת חובת אמונים והפרת חובת הגילוי היזום. בבקשת האישור נתבעו קרנות הפנסיה להשיב לפנסיונרים את דמי הניהול שנגבו מהם במשך שנים שלא כדין.

ביום 18.3.2022 אישר בית המשפט את ניהול התובענה כייצוגית כנגד כל 5 קרנות הפנסיה.

פסק דין >

ת"צ 8236-04-18 חורב נ' ADLER Real Estate Aktiengesellschaft (פורסם בנבו, 19.1.2022)

תובענה ייצוגית שעניינה, בין היתר, בטענה שחברת אדלר הפרה את עקרון השוויון במסגרת הצעת רכש מיוחדת שפרסמה אדלר לרכישת 25.8% מהון המניות של חברת בראק קפיטל פרופרטיז אן. וי. (להלן: "החברה") הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בתובענה נטען, בין היתר, כי במסגרת הצעת הרכש אדלר העניקה למנהלים בחברה אופציה למכור לאדלר את כל מניותיהם בחברה במחיר העולה על מחיר השוק של המניות ומגלם פרמיית שליטה, שתכנס לתוקף בכפוף להשלמת הצעת הרכש, כאשר אופציה זו לא ניתנה ליתר הניצעים מן הציבור. בתובענה נטען כי כתוצאה ממתן האופציה המפלה למנהלים בלבד, התאפשר לבעלי המניות מן הציבור למכור רק כ-47% מהמניות שברשותם, בעוד שהמנהלים הצליחו למכור את מלוא מניותיהם בחברה. בתובענה נטען כי האופציה מפרה את חובת ההזדמנות השווה להשתתף בהצעת הרכש.

ביום 19.1.2022 אישר בית המשפט את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית כנגד אדלר בעילה של הפרת הוראות הצעת רכש וכנגד המנהלים בחברה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט.

פסק דין >

ת"צ 18225-04-20 עמית גנסין חברת עורכי דין נ' טריא פי2פי בע"מ (פורסם בנבו, 30.8.2021)

תובענה ייצוגית שעניינה בטענה שחברת טריא פעלה בניגוד לדין ובניגוד להתחייבויותיה ללקוחותיה כאשר הלוותה סכום מצטבר של כ-26 מיליון ש"ח (במספר הלוואות) מכספי לקוחותיה לתאגיד, כאשר זמן לא רב לאחר העמדת ההלוואות נפתחו נגד התאגיד ובעל השליטה בו הליכי חדלות פירעון.

בתובענה נטען, בין היתר, כי טריא אינה רשאית להעמיד הלוואות לתאגידים וכי היא התרשלה בכך שלא ביצעה בדיקות מינימאליות עובר למתן ההלוואות, בכך שלא וידאה כי כספי ההלוואות שימשו למטרה שלשמה ניתנו, ובכך שביצעה רישום לקוי של השעבודים להבטחת אותן הלוואות.

ההליך הסתיים בהסדר פשרה במסגרתו התחייבה טריא לשלם לחברי הקבוצה את מלוא סכומי הקרן והריבית של ההלוואות וזאת עד למועד פירעונן הסופי של ההלוואות, וכי ההלוואות לא תחשבנה במערכת של טריא כ"הלוואות בפיגור" כך שלא תהייה מניעה לכך שמי מחברי הקבוצה יוכל למשוך את מלוא השקעתו בהלוואות.

הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 30.8.2021.

פסק דין >

ת"צ (מחוזי מרכז) 5763-09-11 חורב נ' שופרסל בע"מ (פורסם בנבו, 29.9.2013)

תביעה ייצוגית תקדימית שעסקה בקיומם של תנאים מקפחים בתווי הקנייה שהונפקו על ידי רשתות השיווק - שופרסל והרבוע הכחול.
התביעה הסתיימה בפשרה בה הוארך תוקפם של תווי הקניה שפקעו וכן הוסדרה התנהלותן של שופרסל והרבוע הכחול לגבי העתיד. בעקבות התביעה נחקק תיקון לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, במסגרתו נקבע שתקופת תוקפם של תווי קניה לא תפחת מחמש שנים ממועד ההנפקה. המדובר בהישג צרכני ראשון מן המעלה, אותו הגדיר בית המשפט כ"אחד מאותם יוצאי דופן חשובים, בהם מתגלה במלוא הדרה כוחה של התובענה הייצוגית".

פסק דין >

תנ"ג (כלכלית) 32690-10-11 גוטליב נ' איילון בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 3.9.2012)

תביעה נגזרת שבבסיסה עמדה שאלת תוקפם של הליכי אישור תנאי כהונתם והעסקתם של בעלי השליטה בחברת הביטוח איילון.
המדובר בתביעה הנגזרת הראשונה בישראל שרשות ניירות ערך אישרה את מימונה. ההליך הסתיים בפשרה כאשר בעלי השליטה בחברת איילון השיבו עשרות מיליוני שקלים לחברה.

פסק דין >

תנ"ג (מחוזי תל אביב-יפו) 2046-12 הייט נ' עופר השקעות בע"מ (פורסם בנבו, 17.9.2013)

תביעה נגזרת שעסקה בשאלת תוקפו של הסכם לאספקת שירותי ניהול בין מליסרון בע"מ לבין עופר השקעות בע"מ.
התביעה, שקיבלה מימון מרשות ניירות ערך, הסתיימה בפשרה כאשר בעלת השליטה בחברת מליסרון בע"מ השיבה לחברה מיליוני ₪ מדמי הניהול שנגבו על ידה.

פסק דין >

תנ"ג (מחוזי תל אביב-יפו) 9330-10-12 רהב נגד "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 6.11.2013)

תביעה נגזרת שעסקה בשאלת תוקפו של הסכם להפעלת תחנת דלק שנכרת בין החברה לבין גיסו של בעל השליטה בחברה.
התביעה, שקיבלה מימון מרשות ניירות ערך, הסתיימה בפשרה מוצלחת כאשר הושבו מיליוני ₪ לחברה.

ת"צ (כלכלית) 37908-11-12 פרילוק נ' קול החזקה בע"מ (פורסם בנבו, 8.12.2015)
תביעה ייצוגית בה נטען כי בעלי המניות מן הציבור קופחו במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי בה נרכשו מניות הציבור בחברת הוט על ידי בעלת השליטה בה. התביעה, שקיבלה מימון מרשות ניירות ערך, הסתיימה בפשרה בה הושבו לבעלי המניות מן הציבור עשרות מיליוני ₪.

פסק דין >

ת"צ (מחוזי מרכז) 12001-10-13 פריזנט נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ (פורסם בנבו, 7.8.2017)
תביעה ייצוגית בה נטען כי תנאי השימוש באתר האינטרנט של גרופר (שהפעילה את האתר "גרופון"), המהווים חוזה אחיד, כוללים שני תנאים מקפחים: האחד, עניינו בהגבלת מימוש השוברים שמוכרת גרופר בזמן; השני עניינו בכך שכאשר השוברים אינם ממומשים עד למועד פקיעתם, רוכשי השוברים אינם מקבלים כל החזר או זיכוי, וגרופר מותירה בידיה את כל תמורת השוברים ששולמה לה (ולא רק את עמלת התיווך). התביעה הסתיימה בהסדר פשרה המהווה מהפיכה של ממש בשוק הקופונים בישראל, ואשר העניקה לציבור הטבות בשווי של מיליוני ₪.

פסק דין >

ת"צ (כלכלית) 50656-11-13 שיחור וגוטליב נ' נגב קרמיקה בע"מ (פורסם בנבו, 16.3.2017)
תביעה ייצוגית שעסקה בהצעת רכש מלאה של מניות הציבור בחברת נגב קרמיקה בע"מ, בגדרה נטען כי במסגרת מפרט הצעת הרכש לא גולו לציבור המשקיעים עובדות מהותיות כאשר כתוצאה מהפרות אלה מכרו בעלי המניות מן הציבור, את מניות החברה בחסר תוך שנגרם להם נזק משמעותי. התביעה, שקיבלה מימון מרשות ניירות ערך, הסתיימה בפשרה בה הושבו לבעלי המניות מן הציבור מיליוני שקלים.

פסק דין >

תנ"ג 18839-04-15 חורב נ' י.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ

תביעה נגזרת בה נטען לאי חוקיות הקצאת אופציות של י.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלוריישן בע"מ לנושאת משרה בכירה בה. התביעה, שקיבלה מימון מרשות ניירות ערך, הסתיימה בפשרה בה הושבו לחברה מיליוני שקלים.

ת"צ (מחוזי מרכז) 1259-09-14 צאירי כהנוב ואח' נ' ישראכרט בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 11.10.2016)
תביעה ייצוגית שעניינה קיומם של תנאים מקפחים בתווי הקנייה שהונפקו על ידי ישראכרט בע"מ ולאומי קארד בע"מ, ובכלל כך התנאי הקובע מועד תפוגה קצר מועד למימוש התו. ההליך הסתיים בפשרה בה הושבו לציבור מיליוני ש"ח.

פסק דין >

תנ"ג 10938-05-15 רהב נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תביעה נגזרת בשם כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (ויזה כאל), חברה בת של הבנק כנגד נושאי משרה בבנק ובויזה. ביסוד התביעה עומדת פעילות בלתי חוקית אשר בוצעה בויזה בין השנים 2006 - 2009 בתחום סליקת הסחר האלקטרוני בחו"ל (עסקאות במסמך חסר המבוצעות באתרי אינטרנט). ההליך הסתיים בפשרה כאשר החברה פוצתה בסך של כ- 16 מיליון ש"ח.

תנ"ג 47621-07-16 חורב נ' בי קומיוניקיישנס בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 18.7.2019)
'תביעה נגזרת שעניינה ביצוע חלוקה אסורה בסך עתק של 113 מיליון ₪ בחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ, בעלת השליטה בבזק החברה הישראלית לתקשורת. בקשת האישור אושרה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד בעלת השליטה בחברה (אינטרנט זהב בע"מ), ההליך הסתיים בשני הסכמי פשרה מכוחם פוצתה בי-קום בניירות ערך ובתשלום מזומן בסך של כ- 22.5 מיליון ₪.

פסק דין >

ת"צ 16877-12-16 יוהן ועקנין נ' טי.אנד.אם סער בטחון בע"מ (פורסם בנבו, 4.4.2021)

תובענה ייצוגית שבמסגרתה נטען כי המשיבה הפרה את הוראות הדין ובפרט את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א־1951.

התובענה הסתיימה בהסכם פשרה רחב היקף, במסגרתו התחייבה המשיבה, בין היתר, לפצות את חברי הקבוצה בשיעור של 100% בגין עילת התביעה בנוגע לאי תשלום עבור שעות נוספות בגין השעה השמינית במשמרות לילה; עילת התביעה בנוגע לאי תשלום עבור שעות נוספות בגין השעה השמינית במשמרות שלפני יום המנוחה השבועית; עילת התביעה בנוגע לאי תשלום עבור שעות נוספות בגין השעה השמינית במשמרות שלפני חג; עילת התביעה בנוגע לאי תשלום גמול עבודה במנוחה שבועית עבור עבודה במוצאי שבת אשר לא קדמה מנוחה רצופה של 36 שעות.

הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 4.4.2021.

פסק דין >

ת"צ 15174-09-15 ברששת ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 23.4.2020)

תביעה ייצוגית שעניינה הוא הפרה של פוליסות הביטוח הסיעודי על ידי 5 חברות הביטוח המובילות בתחום, וזאת בשל אי הכרה במקרה הנפוץ ביותר של אי שליטה על הסוגרים בגיל המבוגר כאי שליטה על פי הפוליסות, וזאת בניגוד לקבוע בפוליסות הביטוח. ביום 23.4.2020, השופט עופר גרוסקופף (בכובעו כשופט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, שמונה לאחרונה כשופט בית המשפט העליון) אישר את התביעה נגד חברות הביטוח: הראל, דקלה, כלל ומגדל, וכעת מצוי התיק בשלב ניהול התביעה הייצוגית. מעבר להיקפה הכספי העצום של התביעה (מאות מיליוני שקלים), התביעה היא בעלת השפעה דרמטית על זכויות מבוטחים רבים בביטוח סיעודי, ולמעשה יש בה כדי להשפיע כמעט על כל בית אב בישראל, ולחולל מהפכה של ממש בתחום הביטוח הסיעודי.

פסק דין >

ת"צ 19990-09-15 לירון חורב ואח' נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה ואח' (פורסם בנבו, 21.3.2021)

תביעה ייצוגית שעניינה הוא פרשת תרמית חמורה של הרצת מניות וביצוע מניפולציות בניירות ערך אשר בוצעה בחשבונות המנוהלים של העמיתים, המבוטחים והחוסכים הפנסיונים של מגדל.

במסגרת התביעה נטען כי עובד לשעבר של מגדל, ניצל לרעה את מעמדו והידע שלו במגדל לשם הפקת רווחים פרטיים אסורים על חשבון החשבונות המנוהלים על ידי מגדל. העובד הואשם והורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות שעניינן ביצוע פעולות אסורות בניירות ערך בחשבונות המנוהלים אצל מגדל לטובת העמיתים והמבוטחים של המשיבות ובחשבונות פרטיים שהחזיק שותף שלו.

בבקשת האישור נטען כי מגדל אחראית למעשיו של ממן ועליה לפצות את קבוצת התובעים הנטענת בגין הנזקים שנגרמו לה כתוצאה ממעשים אלה.

ביום 18.6.2020 נכרת הסדר פשרה בתובענה בגדרו התחייבה מגדל לפצות את הקבוצה בסכום כולל של 12 מיליון ₪, אשר יכלול גם שכ"ט לב"כ המייצגים וגמול למבקשים. ביום 21.3.2021 ניתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה.

פסק דין >

ת"צ 40305-10-16 אהרון נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 10.1.2021)

תביעה ייצוגית שעניינה אי מתן הנחה בגובה של 20% לפחות ממחיר הפרמיה בביטוח סיעודי פרטי שהתחייבה כלל ביטוח להעניק לחברי קופת חולים מכבי שהצטרפו לפוליסת הסיעוד הקבוצתית של כלל ביטוח.

ביום 10.1.2021 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד המאשרת את ניהול של התביעה כייצוגית.

הקבוצה המיוצגת הוגדרה כך: כל מי שרכש החל מיום 30.10.09 ועד 31.12.18 פוליסת ביטוח סיעודי פרטי של כלל ביטוח שתקופת הזכאות בה היא לכל החיים, בעת שהיה מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי של המשיבה לחברי מכבי שירותי בריאות הקרויה "מכבי סיעודי", והמשיבה לא העניקה לו בפוליסת הפרט הנחה בגובה של 20% לפחות מהתעריף הנמוך ביותר הנהוג אצל המשיבה במועד הרכישה בגין פוליסות פרט מקבילות לתכנית שנבחרה על ידי המבוטח, למבוטח בגיל ובמצב בריאות דומה, ובלבד שאינו עולה על התעריף שאושר על ידי המאסדר.

ההליך מצוי בשלב ניהול התביעה.

פסק דין >

ת"צ 53995-11-15 כהן ואח' נ' די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ (פורסם בנבו, 24.6.2020)

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד מפעילות שירותי הטלוויזיה "יס" ו"הוט" שעניינה מכירה של ספריות V.O.D, הכוללות מנגנון לחידוש אוטומטי של תקופת ההתקשרות, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן.

ביום 10.5.2018 נכרת הסדר פשרה עם "יס" וביום 9.1.2020 נכרת הסדר פשרה עם "הוט".

במסגרת הסכמי הפשרה התחייבו "יס" ו"הוט" לתקן את חוזי ההתקשרות שלהן עם המנויים וכן להעניק הטבות משמעותיות לחברי הקבוצה (מאות אלפי לקוחות לכל משיבה) הנאמדות ב- 8 מיליון ₪ ו- 10 מיליון ₪, לפי העניין.

שני הסכמי הפשרה אושרו על ידי בית המשפט.פסק דין >

ת.צ. 66215-11-15 עמירה ואח' נ' איילון חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 4.8.2020)

תביעה ייצוגית שעניינה טענות להפרות חובות גילוי שונות בפוליסת "ביטוח תאונות אישיות לעמיתי חבריי של איילון, אשר הופקה עבור עמיתי המועדון הצרכני "חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ". במסגרת בקשת האישור נטען, כי איילון הפרה חובות גילוי שונות בקשר עם חריג משמעותי ביותר בפוליסה לפיו במקרה של תאונת עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים, לא יהיו זכאים המבוטחים לכיסוי הביטוחי הנקוב בכל אחד מפרקי הכיסויים בפוליסה, אלא לכיסוי ביטוחי נמוך הרבה יותר (30% מהפיצוי בלבד).

ביום 11.3.2019 נכרת הסדר פשרה עם איילון, במסגרתו התחייבה איילון לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזקים הנטענים ולשנות את התנהלותה ביחס לגילוי החריג בפוליסה בעתיד. שוויין של התחייבויות איילון בהסכם הפשרה נאמד על ידי הצדדים בכ- 8.35 מיליון ₪.

ביום 4.8.2020 אישר בית המשפט המחוזי (מרכז) את הסכם הפשרה.

פסק דין >

ת"צ (כלכלי) 48536-12-17 חורב נ' פועלים אי.בי.אי.-  ניהול וחיתום בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 19.5.2021)

תביעה ייצוגית שעניינה הטעיית משקיעים של חברת החיתום פועלים אי.בי.אי. בתובענה נטען כי החברה לא גילתה את קשריה עם יועצי הנפקות שהייתה לה תלות בהם, ומשכך מניית החברה נסחרה במחיר מנופח, וכאשר הדבר התגלה נפל שער המניה ונגרמו נזקים לבעלי מניות החברה.

ההליך הסתיים בהסדר פשרה, שאושר בפסק דין, מכוחו התחייבה החברה לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בסך של 6.8 מיליון ₪. במסגרת פסק הדין קבע בית המשפט הכלכלי לראשונה נורמות של הליך גישור במסגרת הליך ייצוגי, ובכלל כך כללים לניהול הליך הגישור ומה מצופה ממגשר הנותן המלצה להתקשר בהסדר פשרה במסגרת הליך ייצוגי.

פסק דין >

ת"צ 41498-04-18 בקשי נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ (פורסם בנבו, 18.5.2021)

תובענה ייצוגית העוסקת באי יידוע לקוחותיה של חברת אמישראגז, הצורכים גז באמצעות מערכת גז מרכזית (צובר או מרכזייה של מכלים), אודות העלאת מחירי הגז ודמי השימוש הקבועים.

ההליך הסתיים בהסדר פשרה במסגרתו הוסכם כי חברת אמישראגז תתרום סכום של 900,000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי חוק תובענות ייצוגיות. הסכום מיועד לטובת מטרות של הבאת מידע לצרכנים, עידוד התחרות ותמיכה במעוטי יכולת. כן הוסכם כי במקרה של העלאה במחיר מ"ק גז או בדמי השימוש הקבועים, אמישראגז תודיע מעתה ואילך ללקוחותיה אודות ההעלאה בחשבונית הגז הראשונה שתישלח ללקוחותיה לאחר העלאת המחיר. ההודעה תובלט בחשבונית ותציין באופן מפורש כי המחיר עלה ויצוין גם שיעור השינוי באחוזים לעומת המחיר הנקוב בחשבונית הקודמת.

הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 18.5.2021.

פסק דין >

תנ"ג 9277-09-18 גלייכר נ' פלרם תעשיות (1990) בע"מ ואח'

תביעה נגזרת בשם חברת פלרם (חברה ציבורית) נגד קיבוץ רמת יוחנן (בעל השליטה בפלרם) ונגד דירקטורים בפלרם. עניינה של התביעה בטענה שהעסקאות להארכת ההסכם למתן שירותי כוח אדם (בעניין משרות שאינן של נושאי משרה), בין פלרם לבין בעל השליטה בין השנים 2011 - 2024 לא קיבלו את אישור האסיפה הכללית של פרלם, כמתחייב על פי הדין ולכן אינן חוקיות.

ההליך הסתיים בהסדר פשרה במסגרתו הוסכם כי הקיבוץ ישלם לפלרם סכום של 14 מיליון ש"ח.

הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 10.10.2021.

פסק דין >

ת"צ 10428-09-17 שרבטייב ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 6.2.2022)

תובענה ייצוגית שעניינה בטענה לפיה חברות הביטוח נוקטות במדיניות של איחור בתשלום סכומים שנפסקו ע"י רשות שיפוטית, מבלי שהן מצרפות במקרים אלה לסכום הקרן הפרשי הצמדה וריבית, וזאת, בניגוד להוראת ס' 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והפרשי הצמדה, התשכ"א-1961.

ההליך הסתיים בהסדר פשרה במסגרתו התחייבו חברות הביטוח לתקן את שטרי הסילוק בהם הן עושות שימוש, באופן שבכל שטרי הסילוק הקיימים בהם מצוין מועד לתשלום ארוך מ-30 ימים יקבע מועד תשלום שלא יעלה על 30 ימים, ובכל שטרי הסילוק בהם לא נקבע כלל מועד לתשלום יצוין במפורש המועד לתשלום אשר לא יעלה על 30 יום ממועד התקיימות התנאים לתשלום. כן התחייבו חברות הביטוח במסגרת הסכם הפשרה לקבל אישור עורך דין כתחליף לדרישתם לקבל שטר סילוק מקורי כתנאי לתשלום, באופן שייתר מעתה את השימוש בדואר ישראל לצורך המצאת המסמכים הנדרשים לחברות הביטוח כתנאי לתשלום החובות הפסוקים, ויביא להקדמה משמעותית של מועדי התשלומים על ידי חברות הביטוח.

הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 6.2.2022.

פסק דין >

בנוסף, משרדנו מנהל עשרות תביעות ייצוגיות ותביעות נגזרות, ובכללן: פר"ק 11478-06-13 רוזנפלד ואח' נ' ביסקר ואח'; ת"צ 3549-10-16 נחום ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ ואח'; ת"צ 1103-02-16 אופק לקידום אנשים עם צרכים מיוחדים נ' מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ואח'; תנ"ג 68729-11-17 חכמי נ' בתי זקוק לנפט בע"מ ואח'; ת"צ 5886-12-17 ברכה ואח' בנק הפועלים בע"מ; ת"צ 5701-02-18 המלי את כוכבי בלגיה ישראל יזום ובניה בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל; ת"צ 2293-05-18 גפשטיין ואח' נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ;  תנ"ג 68918-05-19 חכמי נ' אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ;  ת"צ 11264-07-19 דביר נ' פרטנר תקשורת בע"מ ואח'; ת"צ 46797-09-19 שנקר נ' איזנברג ואח'; ת"צ 21238-04-20 שפירא ואח' נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ ואח'; ת"צ 31620-04-20: שנקר נ' דלק קידוחים - שותפות מוגבלת ואח'; תנ"ג 45126-05-20 חכמי נ' אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ואח'; תנ"ג 47923-09-20 חורב נ' קרן דלק למדע לחנוך ולתרבות (חל"צ) ואח'; ת"צ 9483-11-20 אורדן ואח' נ' בזק בינלאומי;  תנ"ג 20079-03-21 חכמי נ' אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ואח'; ת"צ 45700-03-21 גלייכר נ' אלקטרה בע"מ ואח'; ת"צ 62066-11-21 הייט נ' י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ ואח'; ת"צ 64170-11-21 רייץ נ' שופרסל בע"מ ואח'; ת"צ 30400-04-22 נציגי הציבור נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ; ת"צ 11931-05-22 גרובס ואח' נ' מאיר מרכזי שירות ואח'; ת"צ 68588-05-22 מיכאלוב ואח' נ' דוד לובינסקי בע"מ ואח'; ת"צ 39721-08-22 שטרן נ' אומר שירה בע"מ ואח'; ת"צ 32519-11-22 פניאל ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ; תנ"ג 72458-01-23 חורב נ' נ.ק. קיסטון בע"מ ואח'; תנ"ג 46886-02-23 אפקון החזקות בע"מ נ' ש. שלמה רכב בע"מ ואח; ת"צ 56609-02-23 חורב נ' ורידיס אינווירונמנט בע"מ ואח'; תנ"ג  26069-05-23 ה.פ ליווינג בע"מ ואח' נ' אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמ ואח';

 

*בחלק מהתיקים הייצוג הוא משותף יחד עם עורך דין נתי פולינגר.